Reiki Class Fee
 

One Day Reiki Class

 

Madam Taketa method 

PKR

 

    Holy Fire Reiki

PKR

Reiki 1

5000

7000

Reiki 2

11,000

14000

Reiki Master Practitioner

27,000

35,000

Reiki Master Teacher

50,000

55,000Home Study Reiki Course (4 Months)

       

         Reiki 2  (1+2)

 

4]000/m

 

5000/m

 

Reiki Master 

 

9900/m

 

12000/m

Reiki practitioner, desiring to switch to Holy Fire Reiki can  contact us to discuss and avail the Special Discount.

 ]]

---------